Кафедра промислового та цивільного будівництва є випусковою і проводить підготовку та випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”  за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”, а також “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Спеціальність 191 “Архітектура та містобудування”

Підготовка за даною освітньою програмою проводиться лише за першим освітнім рівнем “Бакалаавр”.

Професія архітектора – це завжди актуальна, високооплачувана, динамічна та цікава творча професія.
Освітня програма «Архітектура та містобудування» має на меті надати якісну, сучасну освіту та підготувати висококваліфікованих фахівців, які на базі отриманих знань фаху зможуть забезпечити своє працевлаштування в Україні та за кордоном. За час навчання студенти, майбутні архітектори, вивчають дисципліни, які стосуються історії мистецтва, архітектури та містобудування, а також практично всі дисципліни інших будівельних спеціальностей. 
Освітня програма складається з таких основних напрямків: архітектурне проектування будівель і споруд, ландшафтного, міського та інтер’єрного середовища, розробка містобудівної проєктної документації, проєктування міського та інтер’єрного обладнання. Основними сферами діяльності наших випускників є:

 • архітектурне проектування будівель і споруд, їх комплексів;
 • розробка проєктної документації реставрації та реконструкції історичних та сучасних будівель і споруд;
 • проєктування ландшафтного, міського та інтер’єрного середовища;
 • розробка містобудівної проєктної документації;
 • художнє проєктування міського та інтер’єрного обладнання;
 • пошук інноваційних рішень формоутворення об’єктів, конструкцій, матеріалів, технологій проєктування та будівництва;
 • розробка проектно-конструкторської робочої документації.
Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Професія інженера-будівельника – це завжди актуальна, високооплачувана, динамічна та цікава професія.
Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» має на меті надати якісну, сучасну освіту та підготувати висококваліфікованих фахівців, які на базі отриманих знань  фаху зможуть забезпечити своє працевлаштування в Україні та за кордоном.
Освітня програма складається з таких основних напрямків: архітектура будівель і споруд, проєктування будівельних конструкцій, технологія і організація будівельного виробництва. Основними сферами діяльності наших випускників є:

 • будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель;
 • проектно-конструкторські роботи з розробки нових ефективних матеріалів і конструкцій та технології будівництва;
 • комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії;
 • розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності.

Підготовка магістрів з будівництва та цивільної інженерії, формування їх професійних  компетентностей, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми будівельної галузі та цивільної інженерії, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. Підготовка здобувачів передбачає практичну підготовку під час проходження виробничої практики на базі підприємств науково-дослідного характеру будівельної галузі.

Основними сферами діяльності наших випускників є:

 • будівництво та експлуатація будівель та споруд;
 • проектно-конструкторські роботи з розробки нових ефективних матеріалів і конструкцій та технології будівництва;
 • науково-дослідницькі роботи в галузі технології та організації будівництва, будівельних матеріалів та конструкцій;
 • випробування та обстеження будівель і споруд;
 • менеджмент т з архітектури та будівництва;
 • страховий бізнес на ринку нерухомості;
 • викладацька робота.
Наші контакти

18006,  м.Черкаси, бульвар Шевченка, 460, навчальний корпус №3, кабінет 202

Доєднуйся до нас в соціальних мережах