Викладацький колектив кафедри промислового та цивільного будівництва успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання.

За ініціативою завідуючого кафедрою та за підтримки викладачів щороку у квітні місяці в рамках “Днів студентської науки ЧДТУ” проводиться студентська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та аспірантів кафедри.

Виконання науково-дослідної проблематики дозволило досягти вагомих результатів розвитку науки і техніки, в тому числі і за рахунок плідної наукової співпраці викладачів зі студентами кафедри.

Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до публікації наукових праць студентів у наукових збірниках України, також беруть активну  участь у виховних заходах університету та  факультету, вносячи інноваційні форми і творчість у виховний процес зі студентською молоддю.

Кафедра промислового та цивільного будівництва є випускаючою і проводить підготовку та випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “магістр” за спеціальністю 192 — “Будівництво та цивільна інженерія“.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульвар Шевченка, 460, навчальний корпус №3, кабінет 202

E-mail: [email protected]