Під керівництвом завідувача кафедри, професора, академіка АБ України Донченка П. А. проводиться науково-дослідна робота. На основі науково-дослідної роботи за останні три роки отримано 15 патентів, а кожного року по десять і більше публікацій в фахових виданнях.

Науковий потенціал кафедри  поповнюється за рахунок підготовки аспірантів. Готуються до захисту кандидатські дисертації.

Основними напрямками наукових досліджень  є наступні:

  • “Використання місцевих відходів виробництва в в будівництві”;
  • “Розробка раціональних  методів видобутку та переробки нерудних будівельних  матеріалів з допомогою енергії  вибуху”; 
  • ”Розробка технології влаштування буронабивних паль у складних інженерно-геологічних умовах”;
  • ”Підвищення   стійкості  будівельних  конструкцій від  техногенних    впливів”;
  • “Розробка нових способів видобутку нерудних будівельних матеріалів та їх вплив на основи і фундаменти будівель і споруд ”;
  • ”Нові технології захисту будівельних конструкцій від корозії”;
  • ”Проблеми будівництва в складних  інженерно-геологічних умовах ”;
  • ”Розробка нових методів визначення об’ємів земляних робіт”.

Науковці кафедри співпрацюють з навчальними закладами, науковими центрами, будівельними установами та організаціями України, серед яких Криворізькі гірничозбагачувальні комбінати, Київське управління тресту ”Гідроспецбуд”, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський державний політехнічний університет, Рівненський державний технологічний університет,   Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровська національна гірнича академія, Інститут геотехнічної механіки НАН України ім. академіка Полякова Н. С., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Академія будівництва України.

Крім того, на кафедрі створено консультативний пункт по наданню науково-технічної допомоги при вирішенні складних виробничих проблем будівельним організаціям та установам Черкаського регіону.