Кафедра “Промислового і цивільного будівництва” одна з найстаріших випускаючих кафедр університету, яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для будівельної галузі.

Кафедра заснована в 1976 році розміщувалась в корпусі учбових майстерень загально-технічного факультету (нині учбовий корпус №3 університету).

За короткий строк під керівництвом професора Донченка П. А. були організовані навчальні лабораторії:

 • Залізобетонних конструкцій.
 • Металевих та дерев’яних конструкцій.
 • Охорони праці.
 • Будівельної фізики та архітектури.
 • Водопостачання та каналізації.
 • Теплопостачання.
 • Будівельних матеріалів.
 • Інженерної геодезії.
 • Інженерної геології.
 • Спеціалізована аудиторія з технології будівельного виробництва.
 • Кабінет курсового та дипломного проектування.

В 1979 році відбувся перший випуск інженерів-будівельників (100 інженерів), які навчались на вечірній та заочній формах навчання.

З 1990 року проводиться підготовка фахівців на денній та заочній формах.


Кафедра має достатній комплекс учбово-наукових лабораторій, лекційних аудиторій, навчальних кабінетів, зал дипломного проектування, методичний кабінет.

Сьогодні, як і багато років тому, роботу кафедри спрямовано на підготовку висококваліфікованих фахівців, які б, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були до самостійної творчої роботи.


Кафедра здійснює підготовку фахівців (інженерів-будівельників):

 • бакалавр зі спеціальності: 192 — “Будівництво та цивільна інженерія”, кваліфікація бакалавр з будівництва;
 • спеціаліст зі  спеціальності192 — “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Промислове і цивільне будівництво”, кваліфікація спеціаліст з промислового і цивільного будівництва;
 • магістр зі  спеціальності: 192 — “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Промислове і цивільне будівництво”, кваліфікація магістр з промислового і цивільного будівництва.

В 1992 році на кафедрі відкрито аспірантуру, де відбувається підготовка аспірантів за спеціальністю 05.23.08 — “Технологія і організація промислового і цивільного будівництва”.

Навчальний процес підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. На кафедрі працюють шість викладачів, з них: один професор, чотири кандидатів наук, доцентів, один асистент, один лаборант та один завідувач лабораторій.

Науковий потенціал кафедри поповнюється за рахунок підготовки аспірантів. Готуються до захисту кандидатські дисертації. Основними напрямками наукових досліджень є наступні:

 • “Використання місцевих відходів виробництва в будівництві”.
 • “Розробка раціональних  методів видобутку та переробки нерудних будівельних  матеріалів з допомогою енергії  вибуху”;
 • “Розробка технології влаштування буронабивних паль у складних інженерно-геологічних умовах”;
 • “Підвищення   стійкості  будівельних  конструкцій від  техногенних    впливів”;
 • “Розробка нових способів видобутку нерудних будівельних матеріалів та їх вплив на основи і фундаменти будівель і споруд”;
 • “Нові технології захисту будівельних конструкцій від корозії”;
 • “Проблеми будівництва в складних  інженерно-геологічних умовах “;
 • “Розробка нових методів визначення об’ємів земляних робіт”.

Науковці кафедри співпрацюють з навчальними закладами, науковими центрами, будівельними установами та організаціями України, серед яких Криворізькі гірничозбагачувальні комбінати, Київське управління тресту ”Гідроспецбуд”, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський державний політехнічний університет, Рівненський державний технологічний університет,   Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровська національна гірнича академія, Інститут геотехнічної механіки НАН України ім. академіка Н.С. Полякова, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Академія будівництва України.

Викладачами кафедри для студентів другого та четвертого курсів організовано виробничу практику на будівельних об’єднаннях регіону, а також інших міст України. Студенти п’ятого та шостого курсів проходять переддипломну практику в проектних організаціях Черкас та інших міст України.

На кафедрі активно проводиться науково-методична робота, вийшов друком посібник із грифом Міністерства освіти та науки України у співавторстві професора Донченка П. А., доцентів Коновала В.М., Грецького Д. В., Мисник Л. Д., Коновала С. В. “Технологія зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону”.

Викладачами кафедри підготовлено та видано понад 20 методичних рекомендацій щодо виконання курсових проектів та робіт, конспекти лекцій, отримано більше 70 патентів України та авторських свідоцтв.