Вступ на спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” після закінчення навчання коледжів/техникумів

        Підготовка фахівців на базі диплому молодшого спеціалісту здійснюється за кошти державного бюджету і за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Форма навчання: денна та заочна.

Вступ здійснюється на 1(3) курс при складанні мультидисциплінарного тесту з: української мови, математики та історії України, або за наявності переліку конкурсних предметів сертифікатів УЦОЯЗ (предметів ЗНО), отриманими вступниками у 2019, 2020, 2021.

View Fullscreen